top of page

CONDICIONS DE VENDA DE VANESSA-GRILLONE.COM

Aquestes són les Condicions de Venda que regulen la relació contractual entre vanessa-grillone.com i l'Usuari o comprador que adquireix productes de pagament.

La compra d'algun producte ofert a vanessa-grillone.com suposa el coneixement i acceptació per part de l'Usuari de les Condicions de Venda i l'Avís Legal d'aquesta web.

Per això, és molt important que llegeixi detingudament les presents condicions abans d'adquirir un producte de pagament en aquest web.

OBJECTE.

L'objecte de les presents Condicions de Venda és la regulació de la prestació, accés i utilització dels productes propis de vanessa-grillone.com i l'Usuari o comprador.

Per això, abans d'adquirir qualsevol producte ofert a través d'vanessa-grillone.com, és imprescindible que l'Usuari llegeixi les condicions i els termes de la venda o contractació.

L'usuari només pot accedir i contractar aquests productes de vanessa-grillone.com, si accepta aquestes Condicions de Venda, quedant l'Usuari vinculat per aquests termes, així com per les normes disposades en altres textos legals i avisos d'aquest web.

S'entendrà que l'usuari està d'acord amb les presents Condicions de Venda des del moment en què accepta i / o adquireix qualsevol producte d'aquest web.

vanessa-grillone.com es reserva el dret a modificar o canviar les presents condicions en qualsevol moment.

Els productes oferts estan disponibles només per a persones físiques majors d'edat amb capacitat suficient per comprar i persones jurídiques.

EL VENEDOR.

vanessa-grillone.com és propietat de Vanessa Grillone, d'ara endavant "el Venedor"

ELS PRODUCTES DE PAGAMENT.

A través d'vanessa-grillone.com es poden vendre entrades per accedir als seus concerts de pagament.

En un futur, es podran adquirir en línia, productes de marxandatge o publicitaris referents a l'activitat professional de la cantant com ara samarretes, gorres o altres.

Així mateix, si el Venedor ho considera, es podran també vendre els seus discos en format CD o en format digital online.

 

COM COMPRAR?

Per realitzar la compra d'un article de pagament, l'Usuari, una vegada que seleccioni el producte que desitja adquirir, serà dirigit a la plataforma segura PayPal per realitzar el pagament.

L'usuari pot fer el pagament amb el mateix compte de PayPal o amb targeta de crèdit o dèbit.

En cap cas, vanessa-grillone.com tindrà accés a les dades financeres o de pagament introduïdes per l'Usuari a PayPal.

ENVIAMENT DEL PRODUCTE

Entrades: El procés de recepció de les entrades serà a través del correu electrònic del comprador un cop s'hagi produït el pagament.

Música digital: Realitzada l'operació de pagament, Paypal enviarà a l'Usuari un correu electrònic de la Comanda amb un link que li permetrà descarregar la seva compra. Excepte error, l'enviament de la comanda es produeix de forma automàtica i immediata, després de la compra, al correu electrònic indicat per l'Usuari. Això no obstant, la recepció del mateix pot retardar alguns minuts. Encara que aquest retard no és habitual, en algunes ocasions els servidors de Paypal poden patir alguns retards puntuals.

Articles: Un cop realitzat el pagament, s'enviaran al domicili especificat en la compra en línia.

PREU, IMPOSTOS I FORMA DE PAGAMENT.

Els preus són els marcats en cada cas, expressats en euros, i inclouen els impostos aplicables que corresponguin.

Els preus dels productes poden canviar en qualsevol moment a discreció única i exclusiva de vanessa-grillone.com

Els productes s'abonaran al moment de fer la compra, a través de la plataforma de pagament segur PayPal.

DEVOLUCIONS I POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ.

Entrades: en cas de cancel·lació del concert, pels motius que fossin, pel qual s'han adquirit entrades a través de vanessa-grillone.com, les mateixes entrades adquirides seran vàlides per a la nova data proposada. Si el comprador no pogués o volgués assistir al concert proposat es tornaria l'import a través de la plataforma PayPal.

Música digital: A causa del tipus de producte digital, el qual es descarrega després de la compra, no s'admeten devolucions.

Articles: si l'article adquirit estigués en mal estat o defectuós se substituirà per un de nou i en cas de no tenir existències, per un de millor.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Les dades sol·licitades a l'Usuari per realitzar la compra dels productes seran els necessaris per garantir que la venda es realitza correctament.

vanessa-grillone.com garanteix que les dades d'Usuari introduïts a la web per realitzar una compra de producte no s'utilitzaran per a cap altre fi, ni seran cedides a tercers.

En tot moment vanessa-grillone.com compleix amb la normativa espanyola vigent en matèria de protecció de dades.

Si vols ampliar la informació sobre el tractament de dades i la política de privacitat d'aquest web, segueix el següent enllaç de Política de Privacitat.

 

POLÍTICA DE COOKIES.

vanessa-grillone.com pot utilitzar cookies pròpies o de tercers.

Si vols ampliar la informació sobre la nostra Política de Cookies, segueix l'enllaç.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes Condicions de Venda s'han redactat en virtut a la llei espanyola.

En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, o davant de qualsevol controvèrsia, les parts es regiran per la legislació espanyola vigent i se sotmetran als jutjats i tribunals de Barcelona.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE VENDA O CONTRACTACIÓ.

vanessa-grillon.com es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, aquestes condicions de venda, atenent els canvis en la legislació i a l'evolució d'aquest web i dels productes que s'oferixen.

Data darrera revisió: 15/05/2019

bottom of page