top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE VANESSA-GRILLONE.COM.

Aquest web respecta les dades de l'Usuari i garanteix la seva protecció, d'acord amb l'actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Les següents condicions són vinculants per al Titular i per l'Usuari d'aquest web, per això és important que llegeixis la present Política de Privacitat.

 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES.

El Titular informa que per la navegació per la web no és necessària la sol·licitud, introducció ni utilització de cap dada de l'Usuari.

L'enviament de dades de caràcter personal en aquesta web és obligatori per contactar i subscriures a la llista de correu de vanessa-grillone.com, incorporant-se els mateixos a una llista de correus del web.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal introduïdes per l'Usuari en vanessa-grillone.com, i no és aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades per vanessa-grillone. com.

 

FINALITAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'USUARI.

Si l'Usuari contacta amb vanessa-grillone.com mitjançant correu electrònic o pels canals de subscripció del web les dades s'incorporen a una llista de correu, de la qual el titular garanteix l'ús de totes aquelles mesures de seguretat per al seu tractament i seguretat de les dades.

Aquestes dades ofertes per l'Usuari només es faran servir per a la destinació que van ser facilitades, és a dir:

  • Dades enviades per correu electrònic: només seran utilitzades per a respondre a l'Usuari.

  • Dades introduïts en la subscripció: només seran utilitzades per a l'enviament de butlletins, promocions i informació.

  • Dades introduïts en la compra d'entrades: només seran utilitzades per a la compra d'entrades de concerts

 

En cada un dels casos, l'Usuari té plens drets sobre les seves dades personals i sobre l'ús dels mateixos i podrà exercitar-los en qualsevol moment, segons s'explica més avall, en l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició .

Per la seva banda, l'Usuari accepta i dóna el seu consentiment per rebre notícies i informació de vanessa-grillone.com mitjançant correu electrònic, quan introdueix les seves dades en els formularis existents a la web per aquesta finalitat.

DADES PERSONALS DE L'USUARI A LA COMPRA.

En relació a les dades introduïdes per l'Usuari en el procés de compra d'entrades, s'informa que, l'adquisició dels productes de pagament es realitza a través de Paypal, i per tant, el titular no té accés a les dades bancàries, dades de targetes de crèdit o altres dades fiscals enviats per l'Usuari en aquesta plataforma.

 

CESSIÓ A TERCERS.

Sobre la cessió a tercers de les dades de l'Usuari, el Titular informa que en cap moment, i sota cap concepte, cedirà a ningú les dades facilitades per l'Usuari en vanessa-grillone.com.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES.

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que enviï a vanessa-grillone.com, exonerant al titular de qualsevol responsabilitat referent a això. L'Usuari garanteix i respon, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte, subscripció o qualsevol altre present a la web.

 

EXERCICI DELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O OPOSICIÓ.

L'Usuari té dret a preguntar, en qualsevol moment, quines dades personals seus s'emmagatzemen en vanessa-grillone.com.

També l'Usuari té dret actualitzar o corregir les seves dades emmagatzemades en vanessa-grillone.com, o a sol·licitar la cancel·lació de totes les seves dades.

L'Usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu electrònic a: info@ideaservicios.com, indicant en l'assumpte "Protecció de dades personals".

En relació als correus electrònics comercials i l'enviament d'informació o newsletters, l'Usuari també podrà cancel·lar la seva subscripció de manera automàtica des de la pròpia informació rebuda.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT.

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part del Titular en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, a les Condicions de Venda, en l'Avís Legal. i en qualsevol altre condicionat d'aquesta web.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

El Titular es reserva el dret de modificar, en el moment que calgui, la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives o administratives, als canvis de criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AGPD), així com a pràctiques del sector o del comerç.

COOKIES.

Finalment, es recorda a l'Usuari, que l'accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies.

Per consultar la Política de Cookies de vanessa-grillone, .com segueix l'enllaç.

Data darrera revisió: 15/05/2019

bottom of page